Reklambloggen

maj 14, 2008

Lönsamma undersökningar

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 8:52 e m
Tags: , ,

Jag höll idag en föreläsning om hur man kan göra investeringar i marknadsunderökningar mer lönsamma. Det jag visade på var hur man öka vinsten från undersökningen. Vinsten är bättre beslut och jag framförde tre olika områden där man kan vidta åtgärder för att nå bättre beslut.

1. För att ta rätt beslut måste rätt faktaunderlag finnas på plats vid rätt tillfälle. Dock kan hela processen vara ganska lång och innehålla många personer. Det kan bli som att leka viskleken, till slut är det beslutsunderlag som finns på plats inte relevant för den ursprungliga frågeställningen. Det är det som blir hyllvärmare, det är intressant information, men inget som används som fakta underlag. Lösningen är att förkorta avståndet mellan undersökaren och beslutsfattaren, research funktionen bör involveras tidigt i beslutsprocesser. Alternativt descentraliserar man research funktionen så att det blir ett delansvar hos användarna av informationen. Med dagens tillgängliga snabba och billiga undersökningar, ofta på webben, är detta något som i hög grad sker idag. Dock krävs det att någon koordinerar de olika undersökningarna och har kompetens för att kvalitetssäkra dem, så att man inte tar beslut på felaktiga grunder.

2. Undersökare har för liten politisk tyngd i många organisationer. Detta gör att organisationerna inte kan tillgodogöra sig den faktamängd som finns inom researchfunktionerna.

3. En viktig vinst mer marknadsundersökningar är att det ökar kompetensen hos beslutsfattare. Nyckeln är att se bortom påståendekunskaper, som att kännedom är 42% etc, och se till tyst kunskap. Genom att skapa interaktivitet, involvera människor med olika expertisområden och mer medvetet reflektera över och artikulera erfarenheter kan man accelerera ansamlingen av tyst kunskap, dvs yrkesskickligheten hos beslutsfattare.

Här kan du se min presentation:

Blogga med WordPress.com.