Reklambloggen

mars 31, 2009

Volontaire – en förtroendeskapande rådgivare?

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 8:40 e m
Tags: , , ,

Jag är lite kluven till Volontaire’s idé att ge tre Berghs praktikanter uppdraget att vinna Adidas globala konto på tre veckor. Impossible is nothing, som sagt. Se t.ex. Resumés artikel.

Jag känner för idén med hjärtat. Man kan verkligen uppnå enormt mycket på mycket kort tid om man verkligen fokuserar. Det finns inget som är så bra för kreativiteten som ett rejält förskott och en tight deadline, lär någon ha sagt.

Det som gör mig tveksam är att B2B försäljning av avancerade tjänster handlar om att bygga en personlig relation, att skapa ett förtroende mellan rådgivare och klient. Reklambyråer som grupp kritiseras ofta för att se reklamen som ett sätt att skapa uppmärksamhet för dem själva i första hand och sätta kundens affärsnytta i andra hand. (Se t.ex. Linda Skugges krönika på E24) Att sätta klientens bästa främst, före sitt eget ego, är fundamentalt för att kunna bygga en relation. Klienten måste lita på att rådgivaren ger sitt råd utifrån ett äkta engagemang i klientensvälbefinnande, inte utifrån egoistiska skäl. Relationen mellan klient och rådgivare byggs mellan människor, en process som kräver många möten, ett demonstrerat äkta engagemang i kundens affär och ett ömsesidigt risktagande. Jag tyckerVolontaire visar att man inte har förstått det. Att sälja en idé kräver tillit och förtroende. Har man inte det spelar det ingen roll hur bra idéer man har, det är för stort risktagande för en klient för att köpa idén från någon man inte har byggt upp det förtroendet för.

Det är möjligt, till och med troligt, att praktikanterna kommer att att skapa en mycket bra idé. När sedan kunden inte köper det kommer man att skylla på att kunden inte vågar, att det handlar om politik eller något annat svepskäl. Istället har man visat att man inte har förstått hur en förtroendefull relation byggs upp, att man är bra på att skapa idéer som uppmärksammas men som inte har kundens affär som ledstjärna.

Vi andra får under tiden följa ett spännande drama. Att följa några personer som kämpar mot alla oddsen är spännande och jag kommer att på slaget 12.00 på fredag kasta mig över den färdiga presentationen. Det nöjet uppskattar jag. Det är väl därför en del av mitt hjärta älskar idén.

mars 29, 2009

Om vikten av att vara sann

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 9:18 e m
Tags: , , , , ,

Vikten av att bygga varumärken inifrån och ut är ingen nyhet. En organisation som har en grundläggande värdering som överförs till differentierade egenskaper skapar starka varumärken, för det finns alltid en stark fyr som leder rätt i beslutsfattandet.

Wanja Lundby-Wedin har en omöjligt situation. Hon företräder både LO och AMF. I fackets grundläggande bild av världen ligger konflikten och konkurrensen mellan arbetarna och kapitalet. Om ett företag genererar överskott ser man det som att frågan är hur det ska fördelas mellan intressenterna Ägarna och Arbetarna, där facket står på den sistnämnda partens sida. Ett annat synsätt är att arbete och kapital köps och säljs på två olika marknader och optimal fördelning av resurser uppnås om dessa två marknader regleras så lite som möjligt.

Wanja  Lundby-Wedins omöjliga situation grundar sig i att hon kan omöjligt vara sann mot två inre ideal samtidigt om dessa två står i konflikt med varandra.

Motsatsen till att vara sann är att anpassa sig till omgivningen. Att balansera omöjliga och okompatibla synsätt genom att hålla med den vinnande sidan utan att ta avstånd från något. Det svåra med strategier är oftast att välja bort. Att välja vilka kunder man inte skall satsa på, vilka marknader man skall låta bli att sälja till. Den här strategin innebär att inte välja bort något. Att varken välja bort fackets synsätt eller kapitalets synsätt innebär samtidigt att man inte är sann mot sinna inre ideal, vilken av de två det nu är i Wanjas fall.

När nu denna inkongruens inte går att blunda för längre måste dissonansen försvinna. Lättast är naturligtvis att sparka Wanja. Det är så klart  inte hon som är problemet, men hur skall man kunna ta tag i det egentliga problemet; att facket genom sin roll som landets största kapitalägare tvingas ha två motsägelsefulla värdesystem internt?

Det finns en lärdom här för varumärkesägare. Om man t.ex. har en kvalitetsambition skall man nog akta sig för att gå samman med företag som har ett tydligt kostnadsfokus, en situation som jag tycker mig kunna se hos vissa konstellationer.

mars 20, 2009

Dagens Nextopia: 5 second minisodes of 30 second ads

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 9:00 f m

Idag är min sista dag som gästbloggare på Nextopia.info. Här är mitt sista inlägg där:

In the word of any – watching any TV show any time is basic. With the rapid spreading of DVRs, more and more people fast forward through the ads at 6 x speed. In Sweden, MMS (the supplier of TV audience data) will start to measure time-shift viewing this year. Normal people, i.e. not advertising nerds like myself, see the advertising breaks as interruption from the TV show and hit fast forward to get passed the advertising as fast as possible.

The interesting thing is that people adjust to the faster pace, research show. When fast-forwarding, viewers are more focused since they are alert to see when the advertising break is over. Ads communicate, even at 6 x speed. For ads that we have seen before, the 5 second minisode of a 30 second commmercial gives a repetion of the original spot. However, the short time and the absence of sound limits the possibilities to communicate. It resembles low involvement processesing, when the brain is involved to a lesser extent and able to recognise the ad, but not necessarily recall it spontaneously.

This finish my guest appearance here on Nextopia. It’s been a pleasure, and I look forward to Micael’s return next week. I know for a fact he’s got some really sharp insights for us.

mars 19, 2009

Dagens bloggpostning på Nextopia

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 9:00 f m

Mitt gästspel på Nextopia fortsätter, idag med det här inlägget:

”Experience is not what happens to a man; it is what a man does with what happens to him. ”

Aldous Huxley

SKI, Swedish Quality Index, measures quality trough surveys in a number of industries every year. The quality Index is composed of several component, among which Expectations (together with Loyalty) stand out for most brands in most categories as being the strongest explanation of Quality

The question is which came first? Do people rationalize their experiences so that they experience the quality they expected? Or are expectations based on experiences of quality – own or others?

A classic example is an experiment where students where given information about a lecturer in a coming class. Some student where told he was exceptionally good, some that he was average and some that he was rather lousy. All participants then visited the same lecture, and those with high expectations also the rated the lecturer’s performance the highest, whereas those who were told he was bad, also rated the lecturer low. So expectations do influence the experience.

When our expectations are confronted with the actual product or service, the flaws we didn’t think of becomes evident, and the quality experience was not as good as we expected. But that’s all right, because we have already started to consume one with higher quality – the next one.

mars 18, 2009

Nextopia – the promised land

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 9:00 f m

Här är mitt senaste inlägg på Nextopia:

”And God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.”

Genesis 1:27

Religion is founded on absence of facts, just like Nextopia. Religion is the residual. What can’t be explained in our model of the world, we explain with religion. (We still only have a model; we for example don’t know how many dimensions our world has) Thor, with his thundering carriage and his sparkling hammer, was the explanation for thunder, Ra carried the sun across the sky everyday and God developed the species. Finding the facts undermine the base for authorities, based on controlling the unknown, like Galileo Galilei experienced.

The promises of the future has long been the USP for religion. Where do we go when we die, how will the crop turn out, will it rain – all challenges for which religion has provided the answer. What cruel deeds have not been created in the name of religion – all driven by depraved leaders offering The Right Way to Nextopia.

Maybe Man created God in his (idealized) image. Man’s image of himself, once he has overcome his human weaknesses – in Nextopia

PS. Don’t get me wrong. Religion can be a wonderful positive thing, but sometimes it is misused. In these sad exceptions, the connection to Nextopia is unpleasently clear.

mars 17, 2009

Dagens inlägg på Nextopia

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 9:00 f m

Mitt gästspel på Nextopia fortsätter. Här är dagens inlägg:

Budget cuts is on many agendas these days. Working at a media agency, media budget cuts is always an interesting subject. Although most people know it is good business to maintain your budget, or even increase, when competitors cut back, very few do. I think one of the reasons behind this seemingly ineffective behavior is asymmetric expectations.

The greater the uncertainty, the greater the possibilities, as I discussed in yesterdays posting. In business, the result is derived from costs and income. The former controlled and planned, the latter appears as an answer to our prayers, or at least as the outcome of marketing. The cost budget will happen in the future, very little room for romantic expectations there. The negative side of the P&L is decided here and now, measured and entered in the books, the positive lies in Nextopia. Thus, the expectations on the future are asymmetric between cost and income.

Nextopia symptoms sometimes need to be modulated. Expectations on results can and should be effected by alterations in conditions (e.g. advertising budgets), in my opinion more than currently is the case. It may take some of the magic away from marketers and salespeople, but the trend towards more accountability in marketing and advertising we have seen over several years will continue, I believe.

mars 16, 2009

Gästbloggare på Nextopia – A mathematicians view of Nextopia

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 9:39 f m
Tags: , ,

Denna vecka har jag äran och nöjet att vara gästbloggare på Nextopia.  Här är dagens inlägg:

”The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, but wiser people so full of doubts.”

Bertrand Russell

Nextopia thrives on uncertainty. It is the lack of facts and information that leaves to our imagination to create our expected future. We search for knowledge and spend so much effort in finding facts, yet at the end it doesn’t help us. Imagination creates possibilities and goals, but when the cards are turned, when the fog lifts and the facts are displayed, restrictions, complications, objections and consequences surface. The less we know, the greater the possibilities for hopes and creative interpretations.

We hold the Economic Man as our role model, bud indeed he does not contribute to our desires, our ambitions, hope, love, imagination or creativity. The anti-materia of Nextopia is facts, verifications and knowledge.

Breakthroughs, to boldly go where no one has gone before, is driven by fools and fanatics, living in Nextopia, breaking free from the bonds of Economic Man and other wise men, all full of doubts.

We often fail to put our facts and figures to good use, which is to fuel aspiration, inspiration and even transpiration.

It may not be the whole problem with the world, but wouldn’t the world be a little better if could achieve this more often?

mars 2, 2009

Engagemang – nu fångad på film

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 9:35 e m

I ett tidigare inlägg skrev jag att vi har svårt att mäta engagemang i reklam. Nu finns den dock fångad på film och filmerna finns så klart på Youtube. Sands Research har med hjälp av EEG mätt hur försökspersoners hjärnor responderat när de har sett reklamspottarna i Superbowl och därigenom bl.a. rankat filmerna. Här är top fem:

 

Blogga med WordPress.com.