Reklambloggen

augusti 20, 2009

Mer frågor – mindre svar

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 9:00 f m
Tags: ,

En stor del av våra beslut sker utan några medvetna tankar och det kan vara svårt för oss att i efterhand redogöra för hur vi tänkte. Det innebär att en del saker är svåra att fråga om i undersökningar. Jämför man t.ex. vilka TV-kanaler människor säger att de tittar på med vad man ser att de faktiskt tittar på i people-meter undersökningar skiljer det sig en hel del.

Det visar sig nu att ju mer man frågar, desto svårtillgängligare blir de svaga spåren av intuitiva, låg-kognitiva besluten. På alltid intressanta Neurosciencemarketing.com refererar Roger Dooley till ett par case i en ny bok, How We Decide av Jonah Lehrer, där man kunnat visa att när man tvingat folk tänka mer på sina beslut, tog de sämre beslut.

Dels har människor fått provsmaka olika sylter och rangordna dessa. En grupp fick bara smaka och rangordna, vilket gav resultat som liknade kulinariska experters betygsättning av samma sylter. En annan grupp fick dessutom motivera sina betyg, vilket ledde till mer spridda resultat och en markant lägre korrelation med experternas val.

I ett annat experiment fick deltagare välja en affish att ta med sig hem. De kunde välja mellan klassiska verk av Monet och VanGogh och bilder på katter. De som bara valde rakt upp och ner valde Monet och Van Gogh i hög utsträckning, medan den andra gruppen som fick motivera sitt beslut var mer jämnt fördelad mellan katter och de välkända konstnärerna. När man en tid senare frågade deltagarna om de var nöjda med sina val, var de som tvingades fundera över sina val mer missnöjda med sina val. Den extra kognitiva insatsen hade alltså gjort deras val sämre.

Det är intressant hur Descartes och andra filosofer i samma linje påverkat vår syn på människan. Länge såg man känslor och resonemang som motsatser, att känslorna kom i vägen för det högre stående resonerandet. Det är först nu vi börjar komma till insikt om hur viktiga impulsiva, intuitiva och känslomässiga delar i vår intellekt är för vårt beslutsfattande och känslolivet är en avgörande grundbult i vårt ”rationella” tänkande. Det här är ytterligare ett bidrag till den insikten. Jag läser just nu Antonio Damasios bok ”Descartes Error”, en mycket intressant inblick i hur vårt mentala inre fungerar som varmt rekommenderas.

Blogga med WordPress.com.