Reklambloggen

september 15, 2009

Tanke eller handling?

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 8:00 f m

Seth Godin skriver om ”the hierarchy of success” som ser ut så här:

  1. Attitude
  2. Approach
  3. Goals
  4. Strategy
  5. Action
  6. Execution

Seth menar att alltså att Attitude är viktigast för framgång, Execution minst viktigt. Han har en poäng, oftast tycker jag att det som avgör om en person eller organisation på lång sikt fattar rätt beslut handlar om attituden, varför man man gör något, vad som driver en. Jag har mött människor som drivs av avundsjuka, som desperat kämpar för att få allt som orättvist förnekats dem, och de får onekligen betydelse för deras mål, strategier osv. Jag har lärt mig att alltid lyssna efter var människor får sin drivkraft ifrån, var fjädern sitter.

Men i en större organisation finns det många olika uppfattningar om vilken väg som skall väljas. Man kan veta vilka ord som står i visionen, men hur de skall tolkas och vilken väg som bäst leder dit finns det många åsikter om. Det kan dröja flera år innan man vet vad resultatet blir, och även då finns det stort utrymme för tolkningar av resultatet och frågan om vad som hade hänt om man hade valt den andra strategien kan aldrig bli annat än hypotetisk.

Därför är det ofta så att man har mer att förlora på att fatta beslutet sent eller fatta ett beslut som innebär en kompromiss av flera alternativ varav inget blir blir riktigt implementerat. Så i praktiken tror jag att Execution ändå är det viktigaste.

Nu kan man ju hävda att vara handlingsinriktad till syvende og sidst är en attityd, så Seth Godin kanske ändå får sista ordet.

Blogga med WordPress.com.