Reklambloggen

januari 29, 2010

Interaktiv utomhus – 2

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 10:20 e m

Kreativa idéer utomhus finns det många exempel på. En del faller dock under kategorin Lösnäsa, det är lite crazy, men har en ganska svag koppling till avsändare och kommunikationsuppgift.

En idé som kopplar till kommunikationsuppgiften på ett mycket bra sätt tycker jag är den här installationen från Nokia. Utmaningen var att stärka kopplingen mellan Nokia och positionering,  något som ägs av GPS varumärken idag. Här är en enorm skylt som du, och alla andra, kan styra från din mobil.

Worlds biggest signpost

Tack till @planningDDB som twittrade om detta

januari 28, 2010

Interaktiv utomhus – del 1

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 12:00 e m
Tags: , ,

Här är en snygg grej utomhus. Det är bra att skapa interaktivitet, en spännande nyhet och en kul förströelse. Psykologer menar att om man tar kontroll över något så är det ett steg i processen att göra detta något, i detta fall Honda CivicR, till sin egen. Lite som en provkörning, fast inte lika starkt så klart. Negativt? Många verkar associera röken till avgaser och utsläpp – man kanske kunnat klara sig utan det.

Tack till Neuroscience, där jag plockade upp det.

januari 27, 2010

Functionall – less is more

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 8:10 e m

Den vanliga utvecklingen i en kategori är att produkterna blir att bättre. Genom att hela tiden lägga till egenskaper som konsumenten är beredd att betala mer för får man allt större nytta för konsumenten och framför allt; tillväxt.

Men på varje tes följer anti-tes, och nu kommer Functionall – iaf enligt Trendwatching.com. Functionall är nya produkter som är avskalade – enkla och billiga med enbart de mest nödvända funktionerna. Ofta utvecklas dessa för utvecklingsmarknader  men finner även sin nisch på mogna marknader. Exempel är små billiga PC med begränsad prestanda, lampor och vattenrenare som klarar sig utan elektrisk ström eller annan infrastruktur.

Vi ser mycket av att varumärken vill vara goda samhällsmedborgare (CSR), att avstånden i världen krymper, miljömedvetenhet och en växande insikt om att den accelererande konsumtionen medför negativa konsekvenser för planeten och det här en effekt av dessa olika utvecklingar i kombination.

Source: www.trendwatching.com. One of the world’s leading trend firms, trendwatching.com sends out its free, monthly Trend Briefings to more than 160,000 subscribers worldwide.

januari 5, 2010

Reklamarens 10 budord

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 11:40 e m
Tags: , ,

The Ad Contrarians vassa penna har idag gett reklamarens 10 budord för 2010, fritt översatta:

1. Berätta sanningen för klienterna

2. Tala enkel engelska

3. Sätt dina klienters intressen före dina egna

4. Låt dig vägledas av principer, inte modenycker

5. Var i modest i dina utfästelser

6. Håll varje kundmöte så litet och kort som möjligt

7. Ta inte upp ett problem om du inte har en lösning

8. Gratulera aldrig dig själv eller din egen byrå

9. Var mer förbered än din klient

10. Ha alltid en plan B

Det här borde vara självklart i alla servicebrancher, men så är det inte, allra minst i reklambranschen. Våra kunder vill ha en trovärdig rådgivare, någon man kan vända sig till, som sätter kundens intressen först, någon man kan lita på. Visst är det viktigt med kreativa idéer, men det är svårt att bedöma för en kund om idéen är kreativ på ett bra sätt. Därför är förtroendet viktigare. Vi ser ofta annonsörer som vänder fokus mer mot den egna produkten än konsumentens behov och samma misstag sker ofta även i reklambranschen. Vi hyllar ofta kreativa alster, men frågan om huruvida alstret i fråga faktiskt bidrar till kundens affär kommer lika ofta i andra hand och behandlas styvmoderligt.

David Maisters utomordentliga bok The Trusted Advisor handlar just om  hur en förtroendefull relation byggs upp, rekommenderas.

Blogga med WordPress.com.