Reklambloggen

augusti 18, 2010

Inconspicuous Consumption

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 9:00 f m
Tags: , , ,

Conspicious consumption – att välja varumärken för att kommunicera något om sig själv – är ett vanligt tema inom marknadsföring. Tanken är att kommunicera att man har gott om något som annars är i knapphet, vanligen pengar. Men även miljömedvetenhet (miljöbil) eller kreativitet (Mac) är egenskaper som signaleras med hjälp av varumärken.
Målgruppen för kommunikationen är då inte bara någon som är inblandad i köpet eller användandet; målgruppen är de som är kundens kommunikationsmålgrupp – de personer han/hon vill ska uppfatta honom/henne som rik, miljömedveten eller kreativ.
Det intressanta är att vi nu ser en ny typ av exklusivitet växa fram som inte skall synas på utsidan. Det som är exklusivt är ju sådant som är i knapphet vilket även kan vara information (känna till en okänd restaurang, veta vilka viner som är extra bra i systembolagets beställningssortimen m.m.) men även att vara generös med gåvor till andra mindre lyckat lottade eller till och med att kunna avstå från konsumtion. När pengar inte längre är en knapphet, blir produkter med en logotype vars storlek bara överträffas av prislappen inte attraktiva längre.
I en artikel i Journal of Consumer Research rapporterar författarna att för solglasögon var logotypen tydligt exponerad för produkter i mellanprisläget, mellan $ 100 och $ 300. Under och över detta intervall ville konsumenten inte att varumärket skulle synas. Varumärket är fortfarande viktigt, men hur det kommuniceras i samband med konsumtionen kräver mer finkänslighet och eftertanke än en stor logotype.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.