Reklambloggen

mars 1, 2008

Blir dina kunder aldrig nöjda? Det är deras eget fel.

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 4:51 e m
Tags: , , , , , ,

Två närbesläktade ämnen debatteras just nu. Det ena handlar om att vi som människor och konsumenter alltid vill ha fler val, men ju fler val vi får, desto mindre nöjda blir vi.

Det andra är att ju mer information vi får, desto mer missnöjda blir vi. Max Kalehoff skriver på bloggen Online Spin och refererar i sitt senaste inlägg forskaren Dhananjay Nayakankuppam på University of Iowa, som menar att mindre information låter konsumenten använda sin fantasi och ger utrymme för önsketänkande. Efterköpskänslor är viktiga och för att rationalisera våra val vill vi gärna överdriva de positiva aspekterna och förringa de negativa. Om vi har mer information blir det svårare.

Vad vill vi ha förutom fler val och mer information? Jo, ett lägre pris är alltid rätt svar för en köpare, oavsett frågan. Blir vi lyckligare över det då? Tyskland är det land som har den mest utbredda lågprishandeln inom dagligvaror. Man kan följa framgångarna för tyska hard discounters i spåren utefter medelhavets

Slutsatsen då? Ju mer man ger kunderna det de vill ha, desto mer missnöjda bli de? Eller kanske snarare att det är en konst att veta vad som verkligen gör kunderna nöjda.

Blogga med WordPress.com.