Reklambloggen

mars 29, 2009

Om vikten av att vara sann

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 9:18 e m
Tags: , , , , ,

Vikten av att bygga varumärken inifrån och ut är ingen nyhet. En organisation som har en grundläggande värdering som överförs till differentierade egenskaper skapar starka varumärken, för det finns alltid en stark fyr som leder rätt i beslutsfattandet.

Wanja Lundby-Wedin har en omöjligt situation. Hon företräder både LO och AMF. I fackets grundläggande bild av världen ligger konflikten och konkurrensen mellan arbetarna och kapitalet. Om ett företag genererar överskott ser man det som att frågan är hur det ska fördelas mellan intressenterna Ägarna och Arbetarna, där facket står på den sistnämnda partens sida. Ett annat synsätt är att arbete och kapital köps och säljs på två olika marknader och optimal fördelning av resurser uppnås om dessa två marknader regleras så lite som möjligt.

Wanja  Lundby-Wedins omöjliga situation grundar sig i att hon kan omöjligt vara sann mot två inre ideal samtidigt om dessa två står i konflikt med varandra.

Motsatsen till att vara sann är att anpassa sig till omgivningen. Att balansera omöjliga och okompatibla synsätt genom att hålla med den vinnande sidan utan att ta avstånd från något. Det svåra med strategier är oftast att välja bort. Att välja vilka kunder man inte skall satsa på, vilka marknader man skall låta bli att sälja till. Den här strategin innebär att inte välja bort något. Att varken välja bort fackets synsätt eller kapitalets synsätt innebär samtidigt att man inte är sann mot sinna inre ideal, vilken av de två det nu är i Wanjas fall.

När nu denna inkongruens inte går att blunda för längre måste dissonansen försvinna. Lättast är naturligtvis att sparka Wanja. Det är så klart  inte hon som är problemet, men hur skall man kunna ta tag i det egentliga problemet; att facket genom sin roll som landets största kapitalägare tvingas ha två motsägelsefulla värdesystem internt?

Det finns en lärdom här för varumärkesägare. Om man t.ex. har en kvalitetsambition skall man nog akta sig för att gå samman med företag som har ett tydligt kostnadsfokus, en situation som jag tycker mig kunna se hos vissa konstellationer.

april 24, 2008

Nyamko Sabuni – en politiker med moral och ryggrad!

Efter förra inlägget om Svenska Spel känns det bra att hylla en politiker. Jag tycker Nyamko Sabuni visar gott omdöme och moral när hon låter förnuft råda över populismen.
Sabuni säger nej till en förbjudande lagstiftning och satsar hellre på självsanering. Flera bloggare har tagit upp den förnuftiga aspekten, te.x. Martin Jönsson och Veckans Rester. Ur samhällsperspektivet är det helt klart en mycket ineffektiv idé.

Jag vill istället lyfta fram kommunikationseffekterna. Det finns två sådana.

Dels effekten huruvida det påverkar sexistisk attityd. Jag har ju tidigare kritiserat synpunkten att barn blir feta av reklam, men här är jag beredd att tillstå en viss effekt som kan tillskrivas reklamen. Reklamen reflekterar ju samhället, och en sexistisk reklam blir ju ytterligare en upprepning, frekvensen ökar med 1, som vi skulle säga med mediabyråspråk. Sen är det ju frågan hur stort det är i det stora hela. Våra föräldrar uppfostran, skola och arbetsplatser har säkert långt större vikt i hur vår syn på kvinnor skapas. Om man ser på de övertramp som skett, som ERK har klandrat, så är det enligt min mening många fall där man får vara synnerligen kreativ för att förstå det nedvärderande inslaget. Man kan ju jämföra med amerikanska hip-hop/RnB artister på MTV och fundera på hur flagranta reklamens övertramp är. Dessutom funderar man över om en musikvideo verkligen är ett fristående konstnärligt uttryck eller snarare reklam för andra produkter från artisten som skivor, konsertbiljetter och merchandise.

Den andra aspekten är om det är effektiv reklam. Klart är att det aldrig är bra att väcka negativa känslor. I alla fall inte så starka att konsumenten kommer ihåg dem vid köptillfället. Kan det fungera som blickfång för någon som vänder sig till en manlig publik? Kan det säkert, men det är inte särkilt effektivt då det (nästan säkert) inte är kopplat till vare sig behovet eller annonsörens erbjudande. Sexistisk reklam är alltså redan en dålig idé som bör undvikas – lagstiftning eller ej.

Detta hade kunnat mynna ut i ännu ett omotiverat påhopp på reklamen för dess roll i samhället, ett populistiskt svar på moralpanik från människor med ringa kunskap om reklam, men istället blir det lyckligtvis ett bra exempel på en politiker som visar rakryggat ledarskap. Bra gjort, Nyamko!

 

 

Blogga med WordPress.com.