Reklambloggen

juli 29, 2013

Framtidens valuta – information om dig

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 11:02 e m
Tags: , , , ,

Micael Dahlén skrev för ett tag sedan ett inlägg om framtidens valuta och framförde tesen att det är du själv. Att vi kommer att betala genom att bidra med något.

Jag tror att något vi kommer att kunna betala med i framtiden är information om oss själva.

En av implikationerna av teknologiutvecklingen är att medier blir allt mer skräddarsydda. Vi kan se TV program on demand, vi kan välja vilka delar av en tidskrift vi vill ha med i vår digitala upplaga o.s.v.

För annonsörer är det viktigt att välja medier så man når rätt målgrupp effektivt. I den gamla ekonomin fanns skalekonomier, det billigaste var att skicka ett och samma budskap till alla. Å andra sidan ökar effektiviteten (och acceptansen för reklamen) om man väljer budskap som passar varje individ. Idag gör vi en kompromiss genom segmentering; vi skapar grupper så att vi minimerar skillnaderna inom gruppen och maximerar skillnaden mellan de som inte ingår i gruppen och på så viss får vi grupper som reagerar mer eller mindre likartat på budskapet. Men med digitaliseringen försvinner den skalekonomin. Om bara informationen finns tillgänglig, kan vi, i teorin, välja ut individer som ska nås av budskapet. Den här informationen har ett värde för annonsören. Mer relevant och detaljerad grund för urval ger bättre effekt, en större andel av de vi nått reagerar positivt på budskapet. En TV kanal skulle kunna välja vilken reklam som skall visas för varje enskild tittare.

På en grundläggande nivå kan man tänka sig information om t.ex. om man har husdjur, barn, bil etc. Men man kan också tänka sig information om kategorier konsumenten har sökt information om, t.ex. resemål, recept och olika intressen. Vidare kan man tänka sig att värderingar skulle vara en information som är av värde. I vissa kategorier återspeglas värderingarna i märkesval, t.ex. i personbils kategorin.

Tror du konsumenter är villiga att dela med sig av den informationen? Faktum är att vi redan gör det. Facebook vet rätt mycket om din vanor och din familj och Google har omfattande information om hur du (eller åtminstone din browser) beter dig.

Varför inte som medieägare ha en affärsmodell där konsumenten får välja hur mycket information man delar med sig av och i utbyte ger ägaren tillgång till mediet? Medieägaren kan istället ta en premium av annonsören för den ökade effektiviteten. Skulle du fylla i ett formulär av Orvestos omfattning och i utbyte få SvD digitalt till din läsplatta varje morgon?  Jag tror jag skulle göra det.

november 17, 2010

Socialdemokraterna – gammalt varumärke, ny spelplan

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 9:00 f m
Tags: , ,

Länge var Socialdemokraterna Det Stora Partiet. Partiet för alla, partiet lika lagom som mellanmjölk och tillräckligt brett för att kunna rymma ett ganska stort spektrum från höger till vänster inom partiet. Alla andra partier var positionerader relativt (S) – att vara vänster betydde vänster om (S), att vara höger betydde höger om (S).

När (M) blir lika stora och dessutom med trovärdighet positionerar sig som arbetarparti, upphör den logiken att fungera. Plötsligt är det inte (M) som skiljer sig från (S), det är (S) som skiljer sig från (M). Det är då (S) blir ett parti för bidragstagare och inte ett parti för solidaritet. Det fungerar inte längre att förlita sig på andra partiers tillkortakommanden, (S) måste differentiera sig på ett trovärdigt och relevant sätt.

Utmaningen ligger i att ett varumärke byggs inifrån och ut. Inuti (S) sitter fackföreningsmänniskor och folkrörelsemänniskor, många med CVn som med rätta kan kallas välmeriterade. Problemet är bara att de är välmeriterade på att vara sossar i det gamla systemet, inte som det fungerar nu. Varumärket kommer att fortsätta vara lite av varje för alla så länge det är så insidan ser ut, och då kommer det vara svårt att differentiera sig på ett relevant sätt från det dominerande varumärket (M)

Detta är naturligtvis en större utmaning än att välja rätt ordförande. En person som har tillräckligt starkt stöd internt, kommer också att ofrånkomligen vara en del av det etablissemang som utgör den välcementerade grunden för varumärket.

PS: I den valkrets jag bor, är (S) fjärde parti efter (M), (Mp) och (Fp), jag tror det är en situation som kommer att uppträda i fler valkretsar, och det gör det ännu svårara för (S).

oktober 7, 2010

Papper eller digitalt – nya insikter om hur olika hjärnan behandlar dem

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 9:00 f m

Att en initial känslomässig reaktion är viktigt för reklamens förmåga att bli uppmärksammad, processad och ihågkommen är ju välkänt. Förutom utformingen, har även medievalet betydelse för reaktionen i mottagarens hjärna.

WPP-kollegan MillwardBrown har gjort en studie där man jämfört reaktionen på tryckt media och digitalt genom hjärnscanning med magnetröntgen.

Det visar sig då att skåda reklam på ett papper man håller i handen ger andra reaktioner i hjärnan. Den aktiverar delar som har att göra med den rumsliga, spatiala, förmågan vilket innebär ett större engagemang i hjärnan vilket i sin tur leder till att reklamen har större möjlighet att uppmärksammas och minnas. Den aktiverar också känslocentra starkare, vilket också ger en starkare effekt av reklamen.

Allt annat lika, har alltså reklam tryckt på ett papper bättre effekt än reklam på en datorskärm. Nu är ju inte allt annat lika. Digital media har helt andra förutsättningar att t.ex. visa rörlig bild, nå människor på andra tider och vid andra tillfällen, skapa interaktivitet m.m. Att uppdragsgivaren är brittiska posten, Royal Mail, en stor DM distributör, skall också vägas in i värderingen av resultaten.

augusti 18, 2010

Inconspicuous Consumption

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 9:00 f m
Tags: , , ,

Conspicious consumption – att välja varumärken för att kommunicera något om sig själv – är ett vanligt tema inom marknadsföring. Tanken är att kommunicera att man har gott om något som annars är i knapphet, vanligen pengar. Men även miljömedvetenhet (miljöbil) eller kreativitet (Mac) är egenskaper som signaleras med hjälp av varumärken.
Målgruppen för kommunikationen är då inte bara någon som är inblandad i köpet eller användandet; målgruppen är de som är kundens kommunikationsmålgrupp – de personer han/hon vill ska uppfatta honom/henne som rik, miljömedveten eller kreativ.
Det intressanta är att vi nu ser en ny typ av exklusivitet växa fram som inte skall synas på utsidan. Det som är exklusivt är ju sådant som är i knapphet vilket även kan vara information (känna till en okänd restaurang, veta vilka viner som är extra bra i systembolagets beställningssortimen m.m.) men även att vara generös med gåvor till andra mindre lyckat lottade eller till och med att kunna avstå från konsumtion. När pengar inte längre är en knapphet, blir produkter med en logotype vars storlek bara överträffas av prislappen inte attraktiva längre.
I en artikel i Journal of Consumer Research rapporterar författarna att för solglasögon var logotypen tydligt exponerad för produkter i mellanprisläget, mellan $ 100 och $ 300. Under och över detta intervall ville konsumenten inte att varumärket skulle synas. Varumärket är fortfarande viktigt, men hur det kommuniceras i samband med konsumtionen kräver mer finkänslighet och eftertanke än en stor logotype.

januari 29, 2010

Interaktiv utomhus – 2

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 10:20 e m

Kreativa idéer utomhus finns det många exempel på. En del faller dock under kategorin Lösnäsa, det är lite crazy, men har en ganska svag koppling till avsändare och kommunikationsuppgift.

En idé som kopplar till kommunikationsuppgiften på ett mycket bra sätt tycker jag är den här installationen från Nokia. Utmaningen var att stärka kopplingen mellan Nokia och positionering,  något som ägs av GPS varumärken idag. Här är en enorm skylt som du, och alla andra, kan styra från din mobil.

Worlds biggest signpost

Tack till @planningDDB som twittrade om detta

januari 28, 2010

Interaktiv utomhus – del 1

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 12:00 e m
Tags: , ,

Här är en snygg grej utomhus. Det är bra att skapa interaktivitet, en spännande nyhet och en kul förströelse. Psykologer menar att om man tar kontroll över något så är det ett steg i processen att göra detta något, i detta fall Honda CivicR, till sin egen. Lite som en provkörning, fast inte lika starkt så klart. Negativt? Många verkar associera röken till avgaser och utsläpp – man kanske kunnat klara sig utan det.

Tack till Neuroscience, där jag plockade upp det.

januari 27, 2010

Functionall – less is more

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 8:10 e m

Den vanliga utvecklingen i en kategori är att produkterna blir att bättre. Genom att hela tiden lägga till egenskaper som konsumenten är beredd att betala mer för får man allt större nytta för konsumenten och framför allt; tillväxt.

Men på varje tes följer anti-tes, och nu kommer Functionall – iaf enligt Trendwatching.com. Functionall är nya produkter som är avskalade – enkla och billiga med enbart de mest nödvända funktionerna. Ofta utvecklas dessa för utvecklingsmarknader  men finner även sin nisch på mogna marknader. Exempel är små billiga PC med begränsad prestanda, lampor och vattenrenare som klarar sig utan elektrisk ström eller annan infrastruktur.

Vi ser mycket av att varumärken vill vara goda samhällsmedborgare (CSR), att avstånden i världen krymper, miljömedvetenhet och en växande insikt om att den accelererande konsumtionen medför negativa konsekvenser för planeten och det här en effekt av dessa olika utvecklingar i kombination.

Source: www.trendwatching.com. One of the world’s leading trend firms, trendwatching.com sends out its free, monthly Trend Briefings to more than 160,000 subscribers worldwide.

januari 5, 2010

Reklamarens 10 budord

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 11:40 e m
Tags: , ,

The Ad Contrarians vassa penna har idag gett reklamarens 10 budord för 2010, fritt översatta:

1. Berätta sanningen för klienterna

2. Tala enkel engelska

3. Sätt dina klienters intressen före dina egna

4. Låt dig vägledas av principer, inte modenycker

5. Var i modest i dina utfästelser

6. Håll varje kundmöte så litet och kort som möjligt

7. Ta inte upp ett problem om du inte har en lösning

8. Gratulera aldrig dig själv eller din egen byrå

9. Var mer förbered än din klient

10. Ha alltid en plan B

Det här borde vara självklart i alla servicebrancher, men så är det inte, allra minst i reklambranschen. Våra kunder vill ha en trovärdig rådgivare, någon man kan vända sig till, som sätter kundens intressen först, någon man kan lita på. Visst är det viktigt med kreativa idéer, men det är svårt att bedöma för en kund om idéen är kreativ på ett bra sätt. Därför är förtroendet viktigare. Vi ser ofta annonsörer som vänder fokus mer mot den egna produkten än konsumentens behov och samma misstag sker ofta även i reklambranschen. Vi hyllar ofta kreativa alster, men frågan om huruvida alstret i fråga faktiskt bidrar till kundens affär kommer lika ofta i andra hand och behandlas styvmoderligt.

David Maisters utomordentliga bok The Trusted Advisor handlar just om  hur en förtroendefull relation byggs upp, rekommenderas.

december 15, 2009

Advertising myopia

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 7:17 e m
Tags: , ,

Har börjat läsa Jon Steels ”truth, lies and advertising”. Han menar att reklamen inte ska vara som en framfusig bilsäljare, utan mer som en person man möter på ett cocktail party; någon som är intresserad, lyssnar och som lockar till samtal.

Det trista är ju att för konsumenter är inte reklamen i fokus. Den spännande samtalspartnern på cocktailpartyt är, för att fortsätta på allegorin, TV programmet, tidningsartikeln eller trafiken man kör i. För konsumenten är mediet viktigast, det är mediet man har valt. Reklamen är inte det som intresset riktas mot.

Bra reklam förmår att tränga igenom, men den har något att tränga igenom. I allegorin med ett cocktailparty är reklamen mer att jämföra med något i bakgrunden; en tavla på väggen eller konversationen mellan några människor som står en bit bort.

Jon skriver också om insikten att reklam inte är konst eller har ett självändamål utan har uppgiften att sälja. Med tanke på hans allegori om cocktailpartyn funderar man över om skrivningen om reklamens roll kanske är en eftergift för en tänkt målgrupp bland reklamköpare.

Det är lätt att som reklamare eller produktchef överskatta konsumenterna engagemang i den egna produkten, något vi alla bör tänka på.

Har bara börjat på boken, jag tror fortfarande att det kommer att vara givande läsning, även om jag inledningsvis inte helt delar Jon’s åsikter.

november 26, 2009

Ridderheims – härligt passionerat produktorientering utan konsumentinsikt

Filed under: Uncategorized — reklambloggen @ 9:00 f m
Tags: , ,

Ridderheims vill få konsumenter att ladda ner och installera en widget i mobilen utifrån en kod och instruktion på förpackningen, enligt Dagens Media. Jag tror det har samma chanser som en snöboll i helvetet – men jag önskar att jag hade fel.

När man träffas mathantverkare slås man av deras passion för mat i allmänhet och deras kategori i synnerhet. Med tanke på begränsningarna i fritid och intäktsmöjligheter som följer med ett sådant yrkesval är det kanske inte så konstigt att det är enbart människor med ett mycket starkt intresse för att skapa mat som får tillfredsställelse av att vara mathantverkare. För någon om är inne i den svängen är det naturligtvis svårt att föreställa sig hur lite engagemang konsumenter lägger i affären. Den tid som man som shopper har möjlighet att lägga på varje enskild vara är så kort att man måste följa mycket enkla tumregler, t.ex. köpa det som är på rea, det jag brukar köpa eller det som min sambo har bett mig köpa.

Ridderheims har säkert många och engagerade tillverkare, men jag tror man har glömt bort vilka behov en shopper har – till skillnad från en konsument. Detaljisters funktion gentemot shoppern är bl.a. selektering (välja ut ett sortiment som är relevant) bryta bulk (göra det ekonomiskt att handla en storlek som är relevant för ett hushåll) och att sammanföra liknande varor på samma ställe så att konsumenten bara behöver besöka en butik. Det handlar alltså om att möjliggöra ett rationellt anskaffande av varor. Som konsument vill man hitta de varor man önskar med minsta möjliga uppoffring – vare sig i pengar, tid eller besvär. Jag har mycket svårt att tro att många konsumenter kommer att ta sig tiden och besväret att 1: Upptäcka informationen på paketet, 2: Ta fram mobilen, 3: ladda ner och installera applikationen, 4:  titta på filmen. Utifrån shopperns behov – varför gå igenom det besväret?

Möjligtvis att en och annan småskalig tillverkare är tillräckligt nyfiken och engagerad för att göra det – och det kanske är där vi hittar den riktiga målgruppen. Det är synd, för dessa engagerade småskaliga tillverkare har säkert en historia att berätta. Men det är inte med komplicerade nedladdningar i stressen mellan butikshyllorna man fångar publiken.

Nästa sida »

Blogga med WordPress.com.